|| जय मल्हार ||

।। माळेगाव यात्रा ।।

जिल्हा परिषद, नांदेड

श्री खंडेरायाची आरती

खंडोबाची आरती

जय देवा खंडेराया । निजशिवरुप सखया ॥

आरती ओवाळीतो । भावभंडारसुप्रीया ॥ धृ. ॥

देहत्रय गड थोर । हेचि दुर्घट जेजूर ।

तेथे तूं नांदतोसी ॥ आत्मसाक्षित्वे निर्धार ॥

उन्मनी म्हाळसा हे । शांतिबाणाई सकुमार ।

भुक्ति मुक्ति दया क्षमा । मुरळ्या नाचती सुंदर ॥ जय. ॥ १ ॥

स्वानंद अश्व थोर त्यावरि बैसोनि सत्वर ॥

अद्वैतबोध तीव्र । हाती घेउनि तरवार ॥

अहंकार मल्लासूर । त्यातें मारिसी साचार ॥

निवटुनी दैत्यगार । विजयी होसी तूं मल्हार ॥ जय. ॥ २ ॥

निरसोनी द्वैत भाव । करिसी तूं ठाणे अपूर्व । अद्वैतची भक्तदेव ।भेदबुद्धी मिथ्या वाव ।

तुजवीण न दिसे कोणी । जगिं या एकचि तू धणी ॥

मौनी म्हणे तुची सर्व । अससी व्यापक खंडेराव ॥ जय देवा. ॥ ३ ॥

खंडोबाची आरती

पंचानन हयवाहन सुरभूषितनीळा ।

खंडामंडित दंडित दानव अवलीळा ।।

मणिमल्लां मर्दुनियां जो धूसुर पिवळा ।

हिरे कंकण बासिंगे सुमनांच्या माळा ।। १।।

जय देव जय देव जय शिव मल्हारी ।

वारी दुर्जन असुरां भवदुस्तर तारी ।। धृ ।।

सुरवर संवर वर दे मजलागी देवा ।

नाना नामे गाईन ही तुमची सेवा ।।

अघटित गुण गावया वाटतसे हेवा ।

फणिवर शिणला किती नर पामर केवा ।। जय || २||

रघुवीरस्मरणी शंकर हृदयीं निवाला ।

तो हा मल्लंतक अवतार झाला ।।

यालागी आवडे भाव वर्णिला ।

रामी रामदासा जिवलग भेडला || जय || ३ ||